TV-program:
STOP – Stoppa förstörelsen av världen

Du kan se en mängd av våra terapeutiska TV-program med svensk text via internet. Du hittar dem här:

TrilogyChannel

I TV-programmen samtalar psykoanalytikerna Norberto Keppe och Claudia Pacheco på ett djupgående sätt om Analytisk Trilogi, psykosomatik, medvetenhet, avund, inversion, psykosociopatologi etc.
Besök också vår Nord Amerikanska hemsida www.stopna.org där du har ett omfattande material med STOP-TV, STOP-Radio, böcker och digitalt Research Library.