Onlinekurs Health & Energy

BESTÄLLNING:  Ring Christina på 08-686 05 90 eller meila christina@analytisktrilogi.se

Onlinekursens koder mailas till dig efter betalning.

PRIS: 400 kr inkl. moms.

thumnail_energicourseMålet med onlinekursen är att visa de inre psykiska, energetiska och metafysiska orsakerna till människans ohälsa och åskådliggöra hur medvetenhet är vägen till hälsa. Medvetenhet är förbindelselänken till det metafysiska och den essentiella energin som aktiverar vårt inre läkande apotek och också botar. Motsatsen – ofta omedvetandegjord irritation, rädsla, avund, negativa tankar och känslor, etc. – blockerar det energetiska flödet i kroppen och leder så småningom till ohälsa.

Hur kan vi ta oss ur denna onda cirkel och hjälpa oss själv och andra? Kursen är ett utmärkt tillfälle för dig att skapa ett hälsosammare eget liv, och bli en agent för personer i din omgivning och på arbetsplatsen till ett humanare och hälsosammare samhälle.

Kursen är på engelska och upplagd med övningar, kommentarer, texter, illustrerande bilder och videoklipp. Den är utarbetad av erfarna analytiker, läkare, psykosocioterapeuter på Integral Psykoanalys huvudklinik i São Paulo och omfattar 12 gedigna och genomarbetade kapitel. Sammantaget ger dig kursen en fullödig insikt om människans psykiska inre, orsakerna till sjukdom och ohälsa och den egna läkningsprocessen.

Introduction
Inledande genomgång av de grundläggande orsakerna till psykiska och fysiska sjukdomar. (13 sidor)Psychosomatics
Sambandet psykologisk stress och sjukdomar. (8 sidor)


Psychopathology I
Hur avund, teomani, rädsla och ilska påverkar vår hälsa. (12 sidor)Psychopathology II
Den betydelsefulla upptäckten av inversion och dess innebörd (9 sidor)

Psychopathology III
Vår inverterade vilja och den neurotiska triangeln (18 sidor)

Inconscientization
Våra försvarsmekanismer mot medvetenhet och hur omedvetenhet leder till sjukdom (14 sidor)


Dialetic Interiorization
Den grundläggande metoden för medvetandegörelse (12 sidor)


Metaphysics

Studiet av Varat och nödvändigheten av att var i god och etisk handling.(13 sidor)


Essential energy
Grundlig genomgång av energin som bygger upp verkligheten – den andliga och materiella. (Vibration, Psychoenergetics, Entropy, Illness, Consciousness (20 sidor)The Energetics of Forms

Hur energi manifesterar sig i materia. DNA är cellens energetiska centrum. Hur känslor och tankar påverkar kroppen. (11 sidor) Biology and Genetics
Sambandet mellan fysik, biologi och psykologi(12 sidor) Our Inner Doctor
Hur vårt inre apotek och vår inre doktor fungerar (20 sidor) Introduction
Marcia Sgrinhelli, DDS
International lecturer and specialist in the application of Integral Psychoanalysis in psychosomatic dentistry sine 1982. Co-author (with Heloisa Coelho) “Dentistry in the Third Millennium” vols 1 and 2 and author of the children’s book “The Dirty Little Tooth In The Chewing Factory.” Graduate: The University of Sao Paulo Dental School, 1982. www.odontotrilogica.odo.br Psychosomatics
Heloísa Coelho, DDS
International lecturer and specialist in the application of Integral Psychoanalysis in psychosomatic dentistry since 1983. Co-author (with Marcia Sgrinhelli) “Dentistry in the Third Millennium” vols 1 and 2 Graduate: The University of Sao Paulo Dental School,1983. www.odontotrilogica.odo.br Psychopathology I, II and III
Sofie Bergqvist,
International lecturer, psychosociotherapist and instructor at the Keppe-Pacheco Institute and Millennium Language School in Sao Paulo Brazil. She has translated 5 of Norberto Keppe’s books into Swedish. Graduate University of Stockholm, Sweden, BA in Humanistic sciences. www.millenniumempresarial.com.br Inconscientization

Kerstin Arvidsson, RN
International lecturer and Psychoanalyst at the International Society of Analytical Trilogy since 2001. She worked for many years as a psychiatric nurse in Sweden. www.analytisktrilogi.org Dialetic interiorization
Markku Lyyra
International lecturer and psychoanalyst at the International Society of Analytical Trilogy since 1987 and instructor at the Keppe-Pacheco Institute and Millennium Language School in Sao Paulo Brazil. Graduate University of Turku in Finland, BA in Humanistic Sciences. www.trilogiaanalitica.com.br Metaphysics
Cesar Soós
Has a degree in mining engineering from the University of São Paulo. He is a lecturer and researcher in metaphysics and Trilogical Physics with the International Society of Analytical Trilogy, and a professor of psychoenergetics at the Keppe-Pacheco Institute. www.keppemotor.com The Energetics of Forms
Roberto Frascari
Is an international lecturer and researcher in Trilogical Physics and Metaphysics with the International Society of Analytical Trilogy and the creator and editor of Trilogical Metaphysics Magazine published in Brazil. www.keppemotor.com
Norberto Keppe, Cesar Soós and Roberto Frascari have recently developed the Keppe Motor, based on the postulates outlined in Keppe’s New Physics. This motor more efficiently captures the essential energy from the universe and is immediately useful for combating global warming and reducing pollution. It has immediate applications in the areas of health, environmental, agricultural, telecommunications and transportation 


Essential Energy

Alexandre Frascari
Has a degree in mechanical engineering from the Polytechnic School at the University of São Paulo. He has been a researcher in Trilogical Physics, science journalist, international lecturer with the International Society of Analytical Trilogy for the past 20 years. www.keppemotor.com
Richard Lloyd Jones
Has a degree from the British Columbia Institute of Technology in Vancouver, and more than 30 years experience in media and communications. He is a Canadian broadcaster, an international lecturer with the International Society of Analytical Trilogy and host of the popular radio program, Thinking with Somebody Else’s Head based on Norberto Keppe’s science of psycho-socio-pathology. www.somebodyelseshead.wordpress.com www.healingthroughconsciousness.com www.richjonesvoice.com Biology and Genetics
Fabio Luiz Iasi
Civil Engineer, psychosociotherapist and professor of Trilogical Nutrition at the Department of Psychosomatic medicine at the International Society of Analytical Trilogy and instructor at the Millennium Language School. Director of Products at the Keppe Motor Center. www.keppemotor.com Our Inner Doctor
Roberto Giraldo, MD
Specialist in Internal Medicine, Tropical and Immunological diseases from University of Antioquia, Colombia; Kansas and Cornell, United States; and London, Great Britain. Independent researcher of AIDS since 1981. Author of several books. Director of the Department of Integral Psychosomatic Medicine of the University Livre Keppe and Pacheco in São Paulo, Brazil. www.keppepacheco.com www.robertogiraldo.com Project Leaders
Kerstin Bergqvist
Has a Master’s degree from the University of Uppsala, Sweden, and is an international lecturer and Trilogical psychosociotherpist, and founder and president of Svenska institutet för integral psykoanalys specializing in courses on cooperation and conflict-solving in the workplace based on Analytical Trilogy. www.analytisktrilogi.se
Luciara Avelino
B.A., and Certified Psycho-socio-therapist. Graduated in languages at University of Brasília – Brazil. Worked on the development and teaching of training programs in psycho-socio-therapy with the International Society of Analytical Trilogy in Brazil. Coordinator of innovative consulting program to train teachers to apply psycho-socio therapy techniques in their educational institutions. Currently assisting in developing a Pos graduation course in Psychosocialpathology, based on the pioneering work of Dr. Norberto Keppe. International lecturer with a special focus on education issues. Web Design
Lisa Månsson
Is a specialist in web design, e-learning and multimedia development, serving companies in Sweden and around the world. She is the founder and president of KLOKA web design in Gothenburg, Sweden and a 2009 Beautiful Business Award nominee. www.kloka.se Translation and Revision
Susan Berkley
Is an international communications specialist, lecturer and trilogical psychosociotherapist, founder and president of The Great Voice Company, Englewood, Cliffs, NJ and Author: Speak To Influence: How To Unlock The Hidden Power Of Your Voice. www.greatvoice.com Studietimmar: Ca 60 timmars studier som du lägger upp på tid som passar dig. Du har åtkomst till inloggningskoden under ett år. Efter genomgången kurs erhåller du ett certifikat efter att du gjort en skriftlig feedback (på svenska) om kursen och vad den gett dig för nya insikter.

 

Analytisk Trilogi (Integral Psykoanalys) är en vetenskap som bland annat studerar orsakerna, det inbördes förhållandet och behandling av psykisk och social ohälsa. Den är utarbetad av psykoanalytikern Norberto Keppe och integrerar kunskaper i teologi, filosofi, psykoanalys, biologi, fysik, metafysik, samhällsvetenskap och konst. Denna vetenskap är alltså tvärvetenskaplig. Den revolutionerande Keppemotorn (www.keppemotor.com )– en lågkonsumerande grönenergimotor – har utvecklats helt genom studier och forskning som bygger på denna vetenskap.