Norberto Keppe

norberto-keppePsykoanalytiker Norberto R. Keppe fick sin utbildning i Wien, där han arbetade med professorerna Viktor E. Frankl (Polyclinic Hospital och School of Existentiell Analysis), Knut Baumgarten (Child Guidance Clinic) och Igor Caruso (Deep psykologi Circle). Norberto Keppe var gästföreläsare under ett antal år vid Pontifical Catholic University (PUC) i São Paulo, Brasilien, och University of São Paulo (USP) School of Medicine, med flera utbildningsinstitutioner.
Norberto Keppe har skrivit mer än 30 böcker, som har översatts till åtta språk. Han har klienter över hela världen, bl.a. New York, där han bodde i fem år, och Europa, där han bodde i åtta år. Han har utvecklat arbeten inom områdena sociopatologi, metafysik och den nya fysiken. Han är internationell föreläsare och har av franska National Center for Scientific Research (CNRS) kallats, ”Utan tvivel en av de mest äkta samtida nytänkare.”
Keppe återvände till Brasilien 1997 där han, bland andra aktiviteter, utvecklade en trilogisk psykolingvistisk metod som används på Trilogy Institute.