Metoden

Integral Psykoanalys (Analytisk Trilogi) är en vetenskaplig teori och metod är inriktad på förebyggandet och behandlingen av psykiska (neuros och psykos), sociala och psykosomatiska sjukdomar. Den har utvecklats av psykoanalytikern, filosofen och socialvetaren Norberto R. Keppe.

Keppe utvecklade denna tvärvetenskap ur sina djupgående kliniska erfarenheter och studier inom psykopatologi, psykoanalys (i huvudsak den psykoterapeutiska skolan i Wien), socialvetenskap, filosofi och teologi.

Analytisk Trilogi är också avsedd att utveckla människans förnuft och förmåga att hantera problem genom användning av Keppes dialektiska interioriseringsmetod. Metoden främjar medvetandegörelsen av de mer djupgående orsakerna till bland annat blockeringar, ångest, depression, bristande motivation, relationsproblem, stress och beroendet av kemiska substanser.

Vill du gå i analys kontakta emelie@analytisktrilogi.se