Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka
på Fjällgatan 23B i Stockholm.

En beröringsmetod utvecklad ur antroposofin . Genom den lätta beröringen kan individen uppleva sig samtidigt inhöljd och speglad, vilket ökar sinnesvarseblivningen och upplevelsen av närvaro i kroppen. Den verkar uppbyggande i samband med ohälsa eller sjukdom. Som patient kan man t ex känna minskad stress, avslappning, förbättrad sömn, värme, ökat välbefinnande, förtroende, smärtlindring.

Vi väljer en medicinsk olja i samråd som appliceras på kroppen. Behandlingen utgår från våra inneboende rytmer i förhållande till naturens rytmer. Vid sjukdom är det viktigt att få flera behandlingar regelbundet i uppbyggande syfte. Som förebyggande behandling eller i friskvårdssyfte kan det räcka med en eller några behandlingar.

För information och/eller bokning kontakta Germa Miltenburg,leg sjuksköterska med mångårig erfarenhet av antroposofisk vård.
Telefon: 070-4308568