Analytiker

kerstinKerstin Arvidsson
Psykoanalytiker inom Integral psykoanalys och sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri. Över 20 års erfarenhet som föredragshållare och undervisare inom integral psykoanalys i Sverige, Frankrike, Portugal och nu på huvudkliniken i São Paulo, Brasilien.


markkuMarkku Lyyra
Utbildad i humanistisk vetenskap vid Åbo Universitet och som analytiker inom integral psykoanalys i USA under 1980-talet. Han har arbetat som analytiker och föreläsare i Sverige, Finland, Norge, Estland, Ryssland och från 1997 på huvudkliniken i São Paulo.