Det är genom att lära känna våra svagheter och förtjänster som vi kan bli sanna och därmed friskare, så som vi är menade att vara. Upptäck dig själv som du verkligen är tillsammans med oss genom våra kurser.

 
 
 

Analytikerna Norberto Keppe, Claudia Pacheco och Kerstin Arvidsson talar om medvetandegörelse.